lupa
Usługi Odbiór odpadów komunalnych PSZOK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PSZOK*

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy o możliwości bezpłatnego* oddawania przez Mieszkańców Gminy Rokietnica odpadów problemowych do działającego na terenie gminy PSZOKu.

ADRES: teren Oczyszczalni Ścieków przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie.

PONIEDZIAŁEK                 11:00 – 16:00

  WTOREK                             11:00 – 17:00

  ŚRODA                                 11:00 – 16:00

 CZWARTEK                        11:00 – 17:00

  PIĄTEK                                 NIECZYNNE

SOBOTA                              8:00 – 15:00

 NIEDZIELA                          NIECZYNNE

 

PSZOK to punkt bezpłatnego* odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

 

Do PSZOK można oddać odpady tylko z nieruchomości zamieszkałych.

*w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

CO MOŻNA ODDAĆ DO PSZOK?

  • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

  • odpady biodegradowalne (ODPADY ZIELONE – trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, ODPADY KUCHENNE – resztki żywności - bez mięsa, obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,

  • przeterminowane leki,

  • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),

  • zużyte baterie,

  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

  • meble i inne odpady wielkobarytowe,

  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót kierowanego do Starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany - 100 kg na rok od mieszkańca),

  • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej - 4 sztuki rocznie od mieszkańca).

 

PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO!

 https://gnieznoit.super-host.pl/puk/cked/plugins/kcfinder-2.54/upload/files/PSZOK.jpg

POZOSTAŁE ODPADY

Pozostałe niewymienione odpady można  oddać odpłatnie odpowiednim firmom wywozowym, w tym celu można się skontaktować z Urzędem Gminy Rokietnica

pod nr telefonu: 61 89 60 616. 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego