lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r. PRZETARG II ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 08.09.2021r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy:  przetargu w trybie podstawowym pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r.

 

 

 

  1. Działając na podstawie art. 252  ustawy z dnia 11 września 2019roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 roku, poz. 2019) zwanej dalej PZP, Zamawiający informują, że w prowadzonym przez
  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie – Lider
  2. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. – Partner
  3. „KOM-LUB” Sp. z o.o. – Partner

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę:

Rowaj Sp. z o.o. Sp. K.

Powodowo 49

64-200 Powodowo

z ceną: 917 049,60 zł brutto tj.

696 Mg

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych z miasta Luboń

458 524,80 zł brutto

406 Mg

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Tarnowo Podgórne

267 472,80 zł brutto

290 Mg

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Rokietnica

191 052,00 zł brutto

 

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

 

Do postępowania złożono 3 oferty przetargowe:

 

Oferta Nr 1
Rowaj Sp. z o.o. Sp. K., Powodowo 49, 64-200 Powodowo

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena -100

Ilość otrzymanych punktów ogółem - 100   

 

Oferta Nr 2
ORDO Poznań sp. z o.o. sp. k., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego

 

Oferta Nr 3

SKIP GROUP Żwawiak spółka jawna, ul. Syrenia 8A, 61-017 Poznań

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena -93,99

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 93,99  

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego