lupa
Zapytanie ofertowe Wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej dla zadania Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo,  27-06-2022

Znak sprawy: 02/ZO/P-N/2022

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuję, że na zadanie:wykonanie tablicy pamiątkowej dla zadania „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica” wybrana została firma spełniająca kryteria zapytania ofertowego tj. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Ks. J. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń z ofertą za kwotę 1 100,85 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc sto złotych 85/100).

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego