lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) dla PUK Sp. z o.o. w Bytkowie SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SWZ do pobrania

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dotyczące braku podstaw do wykluczenia do pobrania

                        Oświaczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

                        zamówień publicznych do pobrania

Załącznik nr 3. Wykaz dostaw do pobrania

Załącznik nr 4. Formularz cenowy do pobrania

Załącznik nr 5.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do pobrania

Załącznik nr 6. Wzór umowy do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego