lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) na terenie Gminy Rokietnica SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIWZ do pobrania

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy do pobrania
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do pobrania
3. Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia do pobrania
4. Wykaz dostaw do pobrania
5. Informacja nt. grupy kapitałowej do pobrania
6. Formularz cenowy do pobrania
7. Wzór umowy do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego