ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

Znak sprawy 01/ZO/POIS/2019

Bytkowo, dnia 29.01.2019 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. dziękuje za złożenie oferty  na:  wykonanie, dostawę oraz montaż ośmiu tablic pamiątkowych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informujemy, że wybrana została oferta z najniższą ceną: STUDIO REKLAMY „LEKKER”, Marcin Herda, ul. Staszica 40, 62-042 Komorniki z ofertą za kwotę 3 916,32 zł. brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych 32/100).

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności