ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

10.09.2019r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że w zapytaniu ofertowym dotyczącym pełniniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.  „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II” wybrana została oferta z najniższą ceną: KONTRAKT PLAN, Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo za kwotę: 61 254,00 zł. (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 00/100) brutto.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności