Utrzymanie zimowe dróg w sezonie 2016/2017

Utrzymanie zimowe dróg i chodników w gminie Rokietnica

2017-01-23

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych wykonywane jest na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Zadanie to w gminie Rokietnica realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wykaz dróg: standard II: 2400P i 2424P, standard III: 1859P, 1865P, 2423P, 2425P[1].

 

 

 

Numer drogi

Odcinek

2400P

Napachanie-Rokietnica-Sobota

2424P

Kiekrz- Rokietnica

1859P

Żydowo

1865P

Przybroda-Cerekwica

2423P

Mrowino-Poznań

2425P

Żydowo-Poznań

 

 

 

 

 

Zadaniem Spółki jest także utrzymanie zimowe dróg gminnych. Szczególną uwagę do utrzymania zimowego przywiązuje się do utrzymania dróg wg standardu IIb. Jezdnia odśnieżana jest na całej długości mieszaniną soli i piasku w stosunku 1:2. Tymi drogami są:

1.Rokietnica, ul. Koszycy                                                                                         

2.Krzyszkowo, ul. Koszycy                                                                                  

3.Rokietnica, ul. Rolna                                                                                             

4.Rokietnica, ul. Podgórna                                                                                       

5.Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński (od granicy z Kiekrzem do ul. Szamotulskiej)  

6.Kiekrz, ul. Poznańska                                                                             

7.Kiekrz, ul. Czysta (od torów kolejowych do granica z Pawłowicami)              

8.Pawłowice, ul Pawłowicka(od granic z Kiekrzem do ul. Szkolnej)                       

9.Kobylniki, ul. Szkolna (od Kobylnickiej do Sadowej)                                      

10.Kobylniki, ul. Kierska (od wojewódzkiej do Podjazdowej)                             

11.Napachanie, ul. Kobylnica (od wojewódzkiej do Szkolnej)                                

12.Droga serwisowa (od ronda Rokietnica do ronda Starzyny)                               

13.Droga serwisowa (od ronda Rokietnica w kierunku ul. Pawłowickiej)            

           

Na drogach wg standardu IV wymienionych poniżej i na drogach wg standardu VI utrzymanie zimowe następuje wyłącznie na zlecenie gminy. Wg standardu IV jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości i posypywana w miejscach niebezpiecznych, czyli:

- skrzyżowaniach z drogami,

- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,

- na odcinkach o pochyleniu >4%,

- przystankach autobusowych.

 

ROKIETNICA:

 • ul. Leśna,
 • ul. Noblistów,
 • ul. Spokojna,
 • ul. Witkowa,
 • ul. Działkowa,
 • ul. Topolowa  (część asfaltowa do ul. Świerkowej),
 • ul. Akacjowa  (do Lipowej),
 • ul. Miłosza,
 • ul. Wierzbowa   (do Jasnej),
 • ul. Gminna (do banku),
 • ul. Lipowa  (od Akacjowej do Zielonej),
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Trakt Napoleoński (od ul. Szamotulskiej do ul. Głównej w Krzyszkowie),
 • ul. Brzozowa,
 • ul. Kasztanowa,
 • ul. Cyprysowa,
 • ul. Legionów Polskich,
 • ul. Kręta,
 • ul. Osiedle Kalinowe,
 • ul. Zielona (od Rolnej do Lipowej),

 

KIEKRZ:

 • ul. Starzyńska,
 • ul. Wiatraczna  + sięgacz,
 • ul. Polna (do 2 wjazdu na ul. Okrężną),
 • ul. Spokojna,
 • ul. Kręta,
 • ul. Ostra/Parkowa,
 • ul. Leśna   (do linii PK),
 • ul. Topolowa,
 • ul. Akacjowa,
 • ul. Kasztanowa,

 

 

STARZYNY:

 

 • ul. Rynkowa,

 

 

MROWINO:

 

 • ul. Leszka,

 

 • ul. Gniewka,

 

 • ul. Kokoszczyńska,

 

 • ul. Ogrodowa,

 

 • ul. Kopernika,

 

 • ul. Sobiesława,

 

 • ul. Tarnowska  (do ost zabudowań),

 

 

NAPACHANIE:

 

 • ul. Starzyńska,

 

 

KOBYLNIKI:

 

 • ul. Działkowa,

 

 • ul. Klonowa,

 

 

PAWŁOWICE:

 

 • ul. Szkolna,

 

 • ul. Pawłowicka (od ul. Szkolnej do Soboty),

 

 

KRZYSZKOWO:

 

 • ul. Główna (od Traktu Napoleońskiego do ost. zabudowań),

 

 

CEREKWICA:                 

 

 • ul. Piaskowa,

 

 • ul. Żwirowa,

 

 • ul. Przecławska( do ul. Spokojnej),

 

 

BYTKOWO:

 

 • ul. Porzeczkowa (od Obornickiej do Aroniowej),

 

 • ul. Jagodowa,

 

 • Droga serwisowa (od ul. Pawłowickiej do węzła),

 

 • ul. Pawłowicka (od Obornickiej do drogi technicznej),

 

 

ROSTWOROWO:

 

 • ul. Sobocka (do ostatnich zabudowań),

 

 • ul. Modrzewiowa + sięgacz,

 

 • ul. Jodłowa,

 

 • ul. Świerkowa,

 

 

PRZYBRODA:

 

 • ul. Mrowińska,

 

 

ROGIRÓWKO:

 

 • ul. Kościuszki,

 

 • ul. Polna,

 

 

DALEKIE:

 

 • ul. Kokoszczyńska,

 

 

 

 

 

OPIS STANDARDÓW     

 

                                     

II STANDARD – Jezdnia na takiej drodze musi być odśnieżona (na jezdni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości, która nie utrudnia ruchu), a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni. Jezdnia posypana i odśnieżona na całej długości.

 

III STANDARD – Jezdnia musi być odśnieżona na całej długości (na jezdni może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości, która nie utrudnia ruchu), a śliskość zimowa zlikwidowana w miejscach niebezpiecznych na skrzyżowaniach z drogami, koleją, przystankach autobusowych., odcinkach o pochyleniu >4%.

 

 IV STANDARD – Jezdnia jest zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone będzie interwencyjne, w zależności od potrzeb. Droga posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

VI STANDARD – Jezdnia jest zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone będzie interwencyjne, w zależności od potrzeb. Droga posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wyznaczonych przez gminę.

 

 

 

 

CHODNIKI

 

Chodniki powinny byś odśnieżane przez właścicieli lub zarządców nieruchomości, z którymi sąsiadują. Według Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu i zanieczyszczeń z chodników położonych przy nieruchomości (w tym jesiennych liści). Do obowiązków właściciela należy także usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku oraz odśnieżenie dachów, na co największą uwagę powinni zwracać zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych i budynków użyteczności publicznej.

Najwięcej wątpliwości pojawia się jednak, gdy chodnik oddzielony jest od nieruchomości pasem terenu. Wtedy za odśnieżanie chodnika odpowiada zarządca drogi.

 (Podstawa prawna: przepisy ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm., Ustawa "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach" z 13 września 1996 roku. W art. 5, p. 1,)

 

 

[1] Standard II- drogi sypane i odśnieżane na całej długości, standard III- drogi odśnieżane na całej długości lub w miejscach niebezpiecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wróć
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Sekretariat
61 8 145 743
Dział techniczny
61 8 145 269
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych