lupa
Dla klienta TARYFY 2021/2022 Taryfy Rokietnica 2021/2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy,

 

zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.11.2021/D/MW z dnia 6 maja 2021 roku, od 01 czerwca 2021 r. obowiązują następujące stawki:

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ROKIETNICA

       od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku

 

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Cena brutto

[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej brutto
[w zł/m-c]

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych

na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G 1 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesiąc, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,08

9,43

G 2 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu zarówno wody  jak i ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,08

6,26

G 3 - p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy,  faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,08

6,34

G 4 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,08

3,18

G 1 - e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu zarówno wody jak i w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,08

6,50

G 2 - e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu zarówno wody jak i ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,08

4,81

G 3 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,08

3,41

G 4 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu zarówno wody jak i ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,08

1,72

Woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych,

produkcji napojów lub artykułów spożywczych

G 5 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,12

9,43

G 6 - p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,12

6,26

G 5 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,12

6,50

G 6 - e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,12

4,81

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G 7 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,14

9,43

G 8 - p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,14

6,26

G 7 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,14

6,50

G 8 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,14

4,81

G  – p.poż.

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów z art. 22 u.z.z.w., rozliczenie w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej 

5,14

7,71

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROKIETNICA

    od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku

?

Oznaczenie

grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

 

Cena brutto

[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej brutto
[w zł/m-c]

G 1 - p

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego służącego rozliczeniu ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

9,53

14,07

G 2 - p

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu ilości ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

9,53

10,91

G 3 - p

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu ilości ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

9,53

3,18

G 1 – e

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza służącego rozliczeniu zarówno ścieków jak i wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

9,53

11,15

G 2 - e

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu ilości ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

9,53

9,45

G 3 - e

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego służącego rozliczeniu ilości ścieków w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

9,53

1,72

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK >>> TARYFA

ZAŁĄCZNIK >>> DECYZJA

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego