lupa
Dla klienta TARYFY 2021/2022 Taryfy Poznań 2021/2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy,

 

zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy miasta Poznań (Poznań w obrębie ulic Biwakowej, Podjazdowej, Admirała Unruga, Burtowej i Bojerowej), zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.76.2021/D/MW z dnia 6 maja 2021 roku, od 01 czerwca 2021 r. obowiązują następujące stawki:

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

       od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku

 

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Cena brutto

[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej brutto
[w zł/m-c]

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych

na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G 1 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesiąc, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,08

9,43

G 1 - e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu zarówno wody jak i w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,08

6,50

Woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych,

produkcji napojów lub artykułów spożywczych

G 5 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,12

9,43

G 5 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,12

6,50

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G 7 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,14

9,43

G 7 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,14

6,50

G  – p.poż.

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów z art. 22 u.z.z.w., rozliczenie w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej 

5,14

7,71

 

 

 

ZAŁĄCZNIK >>> TARYFA

ZAŁĄCZNIK >>> DECYZJA

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego