lupa
Dla klienta Taryfy 2020/2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy,

 

przypominamy, że zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RET.070.441.2.2018.ZG z dnia 14 maja 2018 roku, od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r. obowiązują następujące stawki:

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

od 1 czerwca 2020  do 31 maja 2021 roku

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

 

Cena brutto    [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej brutto
[w zł/m-c]

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków

4,99

7,25

G2

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków

4,99

5,21

G3

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego

4,99

4,10

G4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego

4,99

2,05

Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

G5

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków

5,02

7,25

G6

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków

5,02

5,21

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G7

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków

5,04

7,25

G8

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków

5,04

5,21

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

od 1 czerwca 2020  do 31 maja 2021 roku

Oznaczenie

grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

 

Cena brutto    [ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej brutto
[w zł/m-c]

Grupa 1

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

9,36

11,13

Grupa 2

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

9,36

9,09

Grupa 3

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego

9,36

2,05

 

ZAŁĄCZNIK >>> TARYFA

ZAŁĄCZNIK >>> DECYZJA

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego