Sprzedaż działki nr 6/68 w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica

OGŁOSZENIE

sprzedaż działki nr 6/68 w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica

 

  1. Opis nieruchomości:

 

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie sprzedaje nieruchomość położoną w Rokietnicy o numerze ewidencyjnych 6/68 zlokalizowaną przy ul. Kościuszkowców.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 496 m².
  3. Nieruchomość znajduje się na obszarze gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przedmiotowa działka leży na terenie oznaczonym symbolem NO – teren urządzeń usuwania ścieków.

 

2. Cena wywoławcza

 

Cena wywoławcza za m² wynosi 70,00 zł. netto (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)

 

 

3. Złożenie oferty

 

Złożenie pisemnej oferty na zakup nieruchomości nr 6/68 zlokalizowanej w miejscowości Rokietnica, gm. Rokietnica można złożyć:

  1. osobiście w siedzibie Sprzedającego: Sekretariat Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,  

      ul. Topolowa 6/Bytkowo, 62-090 Rokietnica,

bądź:

  1. pocztą na adres Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6/Bytkowo, 62-090 Rokietnica,

 

Do oferty załączyć należy:

oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży, bądź oświadczeniem, że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 

  1. Termin składania

 

Do 28 marca 2018 roku do godz.: 09:00 z dopiskiem: „Zakup działki nr 6/68 w miejscowości Rokietnica”

 

Załącznik nr 1 do pobrania

Załącznik nr 2 do pobrania

 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności