SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SIWZ do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy + Formularz cenowy do pobrania

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o warunkach udziału w postępowaniu do pobrania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania do pobrania

Załącznik nr 4 – wzór umowy do pobrania

Załącznik nr 5 – wykaz potwierdzający dysponowanie potencjałem technicznym do pobrania

Załącznik nr 6 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej do pobrania

 


AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności