SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SIWZ do pobrania

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy do pobrania

       Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do pobrania

 Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do pobrania

 Załącznik nr 4: Wykaz robót do pobrania

 Załącznik nr 5: Wykaz osób do pobrania

 Załącznik nr 6: Wzór umowy  wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

  Wzór umowy do pobrania

  Harmonogram rzeczowo-finansowym do pobrania

 Załącznik nr 7: Lista podmiotów należących/ nie należących do tej samej grupy kapitał do pobrania

 Załącznik nr 8: Projekt budowlany: Sieci kanalizacji sanitarnej Kiekrz os. Europejskie

 Strona 1-28 do pobrania

 Strona 29-60 do pobrania

 Strona 61-84 do pobrania

 Strona 85 do pobrania

 Strona 86-87 do pobrania

 Strona 88 do pobrania

 Strona 89-95 do pobrania

 Strona 96 do pobrania

 Strona 97-103 do pobrania

 Strona 104 do pobrania

 Strona 105-109 do pobrania

 Strona 110 do pobrania

 Strona 111 do pobrania

 Strona 112 do pobrania

 Strona 113 do pobrania

 Strona 114 do pobrania

 Strona 115 do pobrania

 Strona 116 do pobrania

 Strona 117-120 do pobrania

 PROFIL ZAMIENNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO do pobrania

 Załącznik nr 9: Przedmiar robót: Sieci kanalizacji sanitarnej Kiekrz os. Europejskie do pobrania

 Załącznik nr 10: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Sieci kanalizacji sanitarnej Kiekrz os. Europejskie

 Strona 1-38 do pobrania

 Strona 39-68 do pobrania

 Załącznik nr 11: Opinia geotechniczna: Sieci kanalizacji sanitarnej Kiekrz os. Europejskie do pobrania

 Załącznik nr 12: Projekt budowlany: Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Błękitna

 Strona 1-34 do pobrania

 Strona 35 do pobrania

 Strona 36 do pobrania

 Strona 37 do pobrania

 Strona 38-41 do pobrania

 Strona 42-46 do pobrania

 Strona 47-50 do pobrania

 Strona 51-53 do pobrania

 Strona 54 do pobrania

 Strona 55-58 do pobrania

 Strona 59 do pobrania

 Załącznik nr 13: Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Błękitna do pobrania

 Załącznik nr 14: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Błękitna

 Strona 1-27 do pobrania

 Strona 28-59 do pobrania

 Załącznik nr 15: Opinia geotechniczna: Sieć kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Błękitna do pobrania

 Załącznik nr 16: Projekt budowlany: Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Rokietnica ul. Leśna-Szkolna-Trakt Napoleoński 

 Strona 1-34 do pobrania

 Strona 35 do pobrania

 Strona 36 do pobrania

 Strona 37-38 do pobrania

 Strona 39 do pobrania

 Strona 40 do pobrania

 Strona 41-61 do pobrania

 Strona 62-87 do pobrania

 Strona 88-103 do pobrania

 Strona 104-123 do pobrania

 Strona 124 do pobrania

 Strona 125 do pobrania

 Strona 126-127 do pobrania

 Strona 128 do pobrania

 Strona 129 do pobrania

 Strona 130 do pobrania

 Strona 131 do pobrania

  Strona 132 do pobrania

 Strona 133 do pobrania

 Strona 135-138 do pobrania

 Załącznik nr 17: Przedmiar robót: Projekt budowlany: Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Rokietnica ul. Leśna-Szkolna-Trakt Napoleoński do pobrania

 Załącznik nr 18: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Projekt budowlany: Budowa rurociągu tłocznego wraz z przepompownią Rokietnica ul. Leśna-Szkolna-Trakt Napoleoński

 Strona 1-21 do pobrania

 Strona 22-53 do pobrania

 Strona 54-72 do pobrania


AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności