Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica"

 

W ramach zadania wybudowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz kanałami bocznymi doprowadzonymi do granicy nieruchomości w miejscowości Krzyszkowo, gmina Rokietnica. Ścieki grawitacyjnie trafiać będą do zaprojektowanych 4 przepompowni ścieków:

 

  • główna P1, pompująca ścieki do studni rozprężnej w ulicy Głównej w Krzyszkowie,
  • główna P2, z której ścieki odprowadzane będą do studni rozprężnej w ulicy Jarzębinowej w Krzyszkowie,
  • lokalna P1 - ścieki trafiać będą do studni rozprężnej w ulicy Polnej w Krzyszkowie,
  • lokalna P2 - ścieki będą trafiać do istniejącej już studni rozprężnej w ulicy Głównej w Krzyszkowie.

 

Następnie rurociągiem grawitacyjnym ścieki spławiane będą do istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Jodłowej w Rostworowie, a stąd do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Całkowita długość projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie 7,815 km. Wykonane zostaną również kanały boczne grawitacyjne w liczbie 399, wyprowadzone do granicy działek planowanych do podłączenia nieruchomości. Ich łączna długość wyniesie 1,68 km. Całkowita długość rurociągu tłocznego natomiast (we wszystkich zaprojektowanych średnicach) wyniesie 1,3545 km. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowane zostały betonowe studnie rewizyjne.

 

 

"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica"

Dwie główne przepompownie ścieków zostaną wykonane z polimerobetonowym zbiornikiem. Teren pompowni głównych zostanie ogrodzony płotem systemowy i utwardzony poprzez ułożenie kostki brukowej. Przy zbiornikach pompowni zostaną zamontowane stopy do żurawia słupowego mobilnego o udźwigu 350 kg, długości ramienia 1585 mm i wysokości maksymalnej całkowitej 3,5 m, z liną kwasoodporną o długości 15 mb i o obrocie ręcznym 360 stopni. Dwie przepompownie lokalne natomiast: ze zbiornikiem polimerobetonowym.

 

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma KANWOD z Goliny.


Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica

2017-01-11

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica.

Postępy prac: Krzyszkowo i Napachanie

2016-12-29

Postępy inwestycyjne.

Co się dzieje w Krzyszkowie i Napachaniu?

2016-12-12

Postępy inwestycyjne.

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności