PSZOK

PSZOK*

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Informujemy o możliwości bezpłatnego* oddawania przez Mieszkańców Gminy Rokeitnica odpadów problemowych do działającego na terenie gminy PSZOKu.

 

ADRES: teren Oczyszczalni Ścieków przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie.

 

GODZINY OTWARCIA:

 

 • wtorek           11.00 - 17.00
 • czwartek       11.00 - 17.00
 • sobota            9.00 - 14.00

 

PSZOK to punkt bezpłatnego* odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

 

Do PSZOK można oddać odpady tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (ogródki działkowe, domki letniskowe).

 

*w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

CO MOŻNA ODDAĆ DO PSZOK?

 

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
 • odpady biodegradowalne (ODPADY ZIELONE – trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, ODPADY KUCHENNE – resztki żywności - bez mięsa, obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin),
 • zużyte baterie,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • meble i inne odpady wielkobarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót kierowanego do Starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany - 100 kg na rok od mieszkańca),
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej - 4 sztuki rocznie od mieszkańca).

 

PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO!

 

POZOSTAŁE ODPADY

 

Pozostałe niewymienione odpady można  oddać odpłatnie odpowiednim firmom wywozowym, w tym celu można się skontaktować z Urzędem Gminy Rokietnica pod nr telefonu: 61 89 60 616.


AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności