PSZOK

GODZINY OTWARCIA:

wtorki i czwartki: 11:00-17:00

soboty 9:00-14:00.

 

(teren za Oczyszczalnią Ścieków przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie)

 

Do PSZOK można oddać odpady tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (ogródki działkowe, domki letniskowe)

 

 

 

Co można oddać do PSZOK?

 

  • Odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
  • Odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie) – w workach własnych, z których osobiście trzeba wysypać bioodpady do kontenera lub biodegradowalnych.
  • Przeterminowane leki,
  • Chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin) w oryginalnych opakowaniach,
  • Zużyte baterie, akumulatory,
  • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, np. zanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany (100 kg na rok od mieszkańca)
  • Zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej) 4 sztuki rocznie od mieszkańca

 

UWAGA: PROSIMY O PRZYWOŻENIE DO PSZOK-U DROBNYCH LUB ZRĘBAKOWANYCH GAŁĘZI, INNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! 
 

PAMIĘTAJ O ZABRANIU DOWODU OSOBISTEGO

 

 

Co z odpadami, które nie zostały wymienione powyżej?

 

Pozdostałe niewymienione odpady można oddać odpłatnie odpowiednim firmom wywozowym, w tym celu należy skontaktować się z Urzędem Gminy w Rokietnicy pod nr telefonu 61 89 60 616.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W razie jakichkolwiek pytań, uwag i wątpliwości uwagi można przekazywać bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Bytkowie.

 

Zachęcamy do korzystania z PSZOK!


AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności