lupa
Usługi Odbiór odpadów komunalnych Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

Przedsiębiorstwo zapewnia w tym zakresie obsługę nieruchomości zamieszkałych (zabudowania jednorodzinne oraz wspólnoty mieszkaniowe).

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz specjalistyczny tabor pojazdów komunalnych przystosowanych do zbiórki odpadów komunalnych i transportu ich do miejsc zagospodarowania.

Świadczymy usługi w zakresie odbioru odpadów do których należą:

  • zmieszane odpady komunalne

Od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych, zmieszane odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem  od 6:00.W związku z powyższym, prosimy o wystawianie pojemników przed posesję lub otwarcie zasieków przed godz. 6:00 rano w dniu odbioru.

  • Segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło)

Od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych w workach oraz wspólnot mieszkaniowych w pojemnikach , odpady segregowane odbierane są zgodnie z harmonogramem  od 6:00.W związku z powyższym, prosimy o wystawianie worków przed posesję do godz. 6:00 rano w dniu odbioru.

  • Odpady Bioodpady

Od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych, bioodpady odbierane są zgodnie z harmonogramem  od 6:00.W związku z powyższym, prosimy o wystawianie pojemników przed posesję do godz. 6:00 rano w dniu odbioru.

 

Harmonogramy odbioru odpadów znajdziecie Państwo w zakładce  >>> HARMONOGRAM 

 

DEKLARACJE I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY W ROKIETNICY. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE URZĘDU GMINY ROKIETNICA >>> KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego