O NAS

             GOSPODARKA ŚCIEKOWA

 

Sekcja odpowiedzialna za funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków oraz Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Rokietnica. Naszym zadaniem jest też programowanie rozwoju sieci kanalizacyjnej w perspektywie wieloletniej.

 

Oczyszczalnia Ścieków w Bytkowie powstała w 1995 roku. Zaspokajała potrzeby mieszkańców Gminy Rokietnica przez 20 lat. W związku z intensywnym rozwojem mieszkalnictwa jej moce przerobowe przestały być wystarczające. Konieczna stała się budowa nowego obiektu. W 2015 roku, dzięki unijnemu dofinansowaniu, w miejsce starej oczyszczalni powstała nowa…

Jest to czyszczalnia mechaniczno – biologiczna. Co to znaczy? Większe zanieczyszczenia zatrzymywane są przez specjalnie do tego celu zaprojektowane urządzenia, natomiast resztę pracy wykonują różnego rodzaju mikroby.

Ścieki na oczyszczalnią docierają siecią kanalizacji sanitarnej oraz są dowożone wozami asenizacyjnymi.

 


Teren Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie (fot. Adam Michta)

 


AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności