O NAS

                                        

 

RYS HISTORYCZNY

 

Biologiczno-mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków w Bytkowie powstała w 1995 roku. Wtedy jej przepustowość wynosiła 400 m3 na dobę.

 

Po pięciu latach, w roku 2000 rozbudowana została o kolejny bioblok, co dwukrotnie zwiększyło dobową ilość ścieków przyjmowanych z terenu Gminy Rokietnica.

 

Gwałtowny wzrost liczby mieszkańców w 2007 roku wymusił kolejną modernizację oczyszczalni. Na ten cel Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. otrzymało dofinansowanie w postaci 85% zwrotu nakładów poniesionych w 2007 roku z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2007-2013 w ramach priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, 3.4 Gospodarka Wodno-ściekowa. Przepustowość wzrosła do 1200 m3 na dobę.

 

Ostatnia modernizacja w 2012 roku zwiększyła ją do 1600 m3/d. Obecnie w oczyszczalni funkcjonują 

4 biobloki, które oczyszczają ścieki z terenu Gminy.

 

Stale rosnąca liczba mieszkańców oraz wymogi jakościowe ścieków oczyszczonych, jakie nakładają Dyrektywy unijne oraz polskie prawo, wymogły na Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych podjęcie decyzji o rozbudowie oczyszczalni. Pod koniec grudnia 2013 roku złożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pn.

 

 

 

„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z elementami dodatkowymi

w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica”.

 

Środki finansowe na tego rodzaju inwestycje przyznawane są z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z funduszy pochodzących z europejskiego Funduszu Spójności oraz Narodowej Strategii Spójności – Infrastruktura i Środowisko.

 

Umowa o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została w lipcu tego roku. Dnia 16 lipca 2014 roku rozpoczęła się realizacja zadań objętych umową. Zakończenie rozbudowy oczyszczalni planowane jest na koniec drugiego kwartału 2015 roku. Nowy obiekt będzie w stanie przyjąć 2500 m3/d, a maksymalnie nawet do 3400 mna dobę.

 

 

 

Budowa oczyszczalni i budynków socjalno-biurowych zakończona została w lipcu 2015 roku.
4 lipca 2015 roku odbyły się Drzwi Otwarte zorganisowane specjalnie dla mieszkańców Gminy Rokietnica i okolic.

 

 


 

 

 

 


AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności