Modernizacja systemu transportu ścieków - budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, gm. Rokietnica

"Modernizacja systemu transportu ścieków - budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, gm. Rokietnica"

 

Przedmiotem projektu jest budowa pompowni ścieków w miejscowości Mrowino, wraz z rurociągiem tłocznym, transportującym ścieki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo. Warunki geotechniczne podłoża określono na podstawie przeprowadzonych wierceń i badań makroskopowych podłoża.

 

Rurociąg grawitacyjny

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to 137,00 m. Na sieci zostaną zbudowane betonowe studnie rewizyjne w ilości 8 sztuk. Przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową będzie wykonane metodą przewiertu, którego długość wyniesie 17,00 m.

 

Rurociąg tłoczny

Całkowita długość rurociągu tłocznego to 3610,10 m. Rurociąg tłoczny z projektowanej pompowni ścieków włączony zostanie do studni rozprężnej na terenie oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Na rurociągu tłocznym wykonane zostaną trzy zespoły odpowietrzająco - napowietrzające, zabudowane w kompletnej obudowie wraz z włazem.

 

Pompownia ścieków

Zadanie przewiduje budowę przepompowni ścieków o wydajności ok. 50 m3/h z jej wyposażeniem, uruchomieniem, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu. Zamówienie przewiduje również dostawę agregatu prądotwórczego dla projektowanej przepompowni ścieków, na podwoziu jezdnym, o mocy 100 kVA, silnik diesla, prądnica z AVR-em.

 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jest firma KANWOD z Goliny.

 

Umowna wartość inwestycji to 2.737.245,08 zł. Okres gwarancji wyniesie 60 miesięcy.


Oficjalna inauguracja

2018-01-11

Kolektor tłoczny ścieków Zmysłowo - Bytkowo otwarty.

Budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo – Bytkowo zakończona

2017-12-22

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, firma KANWOD z Goliny ukończyła roboty w założonym przez Inwestora czasie.

Roboty postępują zgodnie z harmonogramem

2017-11-21

Mimo niesprzyjających warunków nie ma opóźnienia w pracach.

  1     2   ...Następne
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności