Kontakt

Tu jesteś: Start Kontakt

Formularz kontaktowy

Captcha

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Topolowa 6, Bytkowo

62 - 090 Rokietnica
NIP: 777-17-96-271

tel. 61 8145 743

e-mail: info@puk.com.pl


Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek
7.00 - 15.00


Zgłaszanie awarii wodociągowych:
609 409 699 codziennie w godzinach 7:00-23:00

 

Zgłaszanie awarii kanalizacyjnych:
509 951 954 codziennie w godzinach 7:00-23:00

 

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:

502 664 658- całodobowo
61 81 45 351- całodobowo


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt we wszystkich sprawach, składanie reklamacji.
ul. Topolowa 6, Bytkowo.
62 - 090 Rokietnica

tel. 61 8145 743

tel. kom. 607 646 600

e-mail: info@puk.com.pl

 

DZIAŁ INWESTYCYJNY

Kontakt w sprawach dotyczących przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej

tel. 61 81 44 272         

 

DZIAŁ EKSLOATACJI SUW i SIECI WODOCIĄGOWEJ

Kontakt w sprawie reklamacji dotyczących dostaw wody

tel. 61 81 44 268

 

DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Kontakt w sprawie reklamacji dotyczących odbioru ścieków

tel. 61 81 44 267

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Monika Zygmunt-Jakuć

iod@puk.com.pl

 

ADRESY MAILOWE:

czysta.rokietnica@puk.com.pl  Na ten adres należy wysyłać informacje i zdjęcia o odpadach zalegających w naszej gminie (lasy, pobocza itp.). Prosimy pamiętać o dokładnym opisie lokalizacji.

 

rekrutacja@puk.com.pl Adres, na który można wysyłać zgłoszenia o pracę

 

stanwodomierza@puk.com.pl Adres, na który można wysyłać stany licznika wody.

 

info@puk.com.pl Adres należący do działu technicznego, na który można kierować pytania ogólne.

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, które może być związane z przygotowaniem i przesłaniem informacji o usługach świadczonych przez Spółkę  lub innej o którą wnoszę za pośrednictwem strony www.

 

* Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż Administratorem moich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bytkowie, ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica. Moje dane osobowe będą przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez stronę www pytanie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora danych odpowiedzialni za udzielenie właściwej odpowiedzi. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Moje dane osobowe przechowywane będą w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzystam z przysługującego mi prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prośbę mogę zgłosić pisemne (list, e-mail). Ponadto posiadam prawo dostępu do danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Przesłanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować złożone zapytanie. Moje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@puk.com.pl

Nasza siedziba

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Aktualności
2020-06-01
Zmiana taryfy 2020/2021

Od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.05.2021 r. obowiązują następujące stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica.
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności