Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica oraz Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Nie spoczywamy na laurach. Przybroda zostanie skanalizowana.

 

Naszym priorytetem jest dbałość o środowisko naturalne, ale też o komfort i wysoką jakość życia Mieszkańców Gminy Rokietnica. Dokładamy wszelkich starań, by skanalizować 100% powierzchni gminy oraz zaopatrywać jej Mieszkańców w wodę w sposób zgodny z najwyższymi standardami. Rozpoczynamy zatem kolejne inwestycje w ramach zadań:

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica”.

 

Przedmiotem projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wytykami do posesji, rurociągów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Przybroda. W ramach niniejszego zadania wykonane zostaną 4 nowe pompownie ścieków.

 

Zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej ul. Mrowińska w miejscowości Przybroda, gm. Rokietnica” polegać będzie na włączeniu sieci wodociągowej w ulicy Mrowińskiej w miejscowości Przybroda z jednej strony do sieci wodociągowej w ulicy Kokoszczyńskiej, natomiast z drugiej do ulicy Za Torami w miejscowości Przybroda. Na sieci w ulicy Mrowińskiej ze względu na jej specyfikę zaprojektowano 4 hydranty podziemne o średnicy 80 mm. Długość projektowanej sieci w ulicy Mrowińskiej to 530,30 m.

 

Prace w ramach powyższych zadań zrealizuje firma FUR-BUD Joanna Furmaniak – Misiak, Karol Misiak Spółka Cywilna. Ich wartość umowna to 2 997 970,00 zł brutto.  W ramach budowy sieci kanalizacyjnej Spółka wystąpiła o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 2 291 700,00 zł netto. Na pozostałą część, tj. przebudowę sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo będzie musiało zabezpieczyć własne środki w wysokości prawie 150 tys. zł netto. Okres gwarancyjny wyniesie 60 miesięcy. Zgodnie z założonym harmonogramem wszystkie prace mają się zakończyć w terminie do 31 października 2018 roku.

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/


Sieć kanalizacji sanitarnej w Przybrodzie oficjalnie otwarta

2019-01-15

15 stycznia br. oficjalnie otworzyliśmy nowopowstałą sieć kanalizacji sanitarnej w Przybrodzie.

Jak postępują roboty w Przybrodzie?

2018-11-05

Raport inwestycyjny.

  1     2   ...Następne
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności