Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w gm. Rokietnica

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn.: „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w gm. Rokietnica”

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

"Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w gm. Rokietnica"

 

Zadanie obejmie budowę instalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach:

 

  • budynek socjalno – biurowy w Bytkowie, ul. Topolowa 6,
  • przepompownia ścieków Kiekrz, ul. Kręta,
  • stacja wodociągowa, Napachanie,
  • Stacja Uzdatniania Wody, Rokietnica, ul. Szkolna,
  • Stacja Uzdatniania Wody, Żydowo, ul. Parkowa,
  • teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie.

 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma FLEXILPOWER Group Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej.

 

Umowna wartość inwestycji to 912.064,63 zł z okresem gwarancji liniowej mocy na panele fotowoltaiczne przez 25 lat użytkowania 85%.

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/


Instalacje fotowoltaiczne PV na obiektach PUK już pracują.

2018-02-16

To kolejne przedsięwzięcie, dzięki któremu jesteśmy coraz bardziej EKO.

Instalacja fotowoltaiczna na terenie oczyszczalni ścieków.

2018-02-16

Instalacja fotowoltaiczna na terenie oczyszczalni ścieków.

AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności