Artykuły, nowości, wydarzenia

Co zrobić z pozostałymi odpadami, których nie można wyrzucić do kosza?

2020-05-13

 

Co zrobić z pozostałymi odpadami, których nie można wyrzucić do kosza?

 

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę.

 

GODZINY OTWARCIA:

 • wtorek           11.00 - 17.00
 • czwartek       11.00 - 17.00
 • sobota            9.00 - 14.00

 

 

Do PSZOK można oddać odpady tylko z nieruchomości zamieszkałych.

 *w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

CO MOŻNA ODDAĆ DO PSZOK?

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne)
 • odpady biodegradowalne (ODPADY ZIELONE – trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych   (bez ziemi), ODPADY KUCHENNE – resztki żywności - bez mięsa, obierki owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje, środki ochrony roślin) z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • meble i inne odpady wielkobarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót kierowanego do Starosty - 100 kg na rok od mieszkańca,
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej - 4 sztuki rocznie od mieszkańca).

 

Pozostałe niewymienione odpady można oddać odpłatnie, w tym celu prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o.

pod nr tel. 61 8145 743.

 Wróć
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności