Artykuły, nowości, wydarzenia

Do jakiego stopnia poprawiać naturę?

2019-07-25

Do jakiego stopnia poprawiać naturę?

 

Woda przeznaczona do spożycia zawiera wiele substancji, głównie składniki mineralne pochodzenia naturalnego, które są wręcz nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich zawartość w wodzie dopuszczonej do celów socjalno-bytowych podlega jednakże restrykcyjnym badaniom i normom.

 

Stacje Uzdatniania Wody są jednymi z najpilniej kontrolowanych obiektów. Niemniej, dużym problemem dla niektórych SUW-ów pozostaje kwestia usuwania barwy z wód podziemnych. Mimo, iż niemal w każdym dyskutowanym przypadku barwa wody jest wynikiem jej naturalnych właściwości i pochodzenia (najczęściej z pokładów trzeciorzędowych, bardzo głębokich), to wciąż budzi liczne obawy i zastrzeżenia ze strony Konsumentów. Należy w tym miejscu podkreślić, że skuteczne oczyszczanie zabarwienia wody w tradycyjnych układach technologicznych jest niezwykle trudne i kosztowne. Ponadto, co chyba najbardziej znaczące, wymaga zasadniczej ingerencji w naturę poprzez stosowanie złożonych związków chemicznych.

 

Funkcjonująca przy ul. Szkolnej w Rokietnicy Stacja Uzdatniania Wody to obiekt stosunkowo młody. Na jej terenie działają dwie studnie, które czerpią wodę z pokładów trzeciorzędowych, dla których zabarwienie wód jest częstą przypadłością. Nie stanowi to jednak żadnej przeszkody do ich eksploatacji, w tym spożycia przez ludzi. W okresie zwiększonego zapotrzebowania (okres wiosenno-letni) spotykamy się jednak z większą ilością reklamacji, zgłaszanych w zakresie zmienionego zabarwienia wody. Sygnały te pochodzą z rejonów zasilanych przez SUW Rokietnica (ul. Szkolna). Z czego wynika ta prawidłowość?

 

W okresach „standardowego” poboru wody rejony zasilane przez SUW Rokietnica (ul. Szkolna) otrzymują wodę zarówno z SUW Rokietnica (ul. Szkolna), jak i SUW Napachanie, gdzie woda jest pobierana z pokładów czwartorzędowych. Dla tej wody nie występują problemy z podwyższeniem barwy. Woda dostarczana z SUW Napachanie, po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach z wodą pobieraną z SUW Rokietnica (ul. Szkolna) charakteryzuje się dobrymi parametrami w kontekście jej zabarwienia. W okresie wiosenno-letnim, podczas upałów, ujęcie wody na ul. Szkolnej pracuje na maksymalnym progu swojej wydajności, a woda z Napachania jest przesyłana na SUW Rokietnica (ul. Szkolna) w proporcjonalnie mniejszych ilościach, a niekiedy wcale. Wtedy może być zauważalna lekko słomkowa barwa wody, szczególnie podczas napełniania wanien czy przydomowych basenów.

 

Czy istnieje metoda obniżania naturalnej barwy wód podziemnych do progu ich wizualnej akceptowalności przez Konsumenta? Oczywiście. Trzeba mieć jednak świadomość, że jest to ingerencja chemiczna. Bezpieczna i stosowana w SUW-ach, niemniej – sztuczna. Na czym polega? Do surowej wody wydobywanej z głębokiego złoża dodaje się chemiczny koagulant (związek chemiczny dopuszczony do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia). Filtry piaskowe zainstalowane w SUW-ach usuwają bowiem jedynie część substancji powodujących zanieczyszczenie wody – te o dużych cząstkach fazy rozproszonej. Mniejsze cząstki koloidalne rozproszone, w przeważającej większości przypadków odpowiedzialne za barwę wody, mogą być usunięte tylko w procesie filtracji połączonym z koagulacją. PUK Sp. z o.o. dysponuje wymaganymi dokumentami i zgodami niezbędnymi do procesu wspomagania uzdatniania wody w SUW Rokietnica (ul. Szkolna) poprzez dozowanie koagulantu. Mając jednak na uwadze aktualny stan zabarwienia, który jest na bieżąco monitorowany przez nasze służby i Sanepid, uważamy za bezzasadne ingerowanie i poprawianie jej barwy przy użyciu środków chemicznych.

 

Mówiąc o zabarwieniu wody płynącej z kranów trzeba też oczywiście mieć na uwadze czysto techniczne przyczyny takiego stanu rzeczy. Do najpopularniejszych należą awarie czy usterki na sieciach wodociągowych, o których informujemy na bieżąco. Podobnie rzecz wygląda w przypadku planowych wyłączeń. Zmiany kierunków i prędkości przepływu wody w sieci w konsekwencji mogą prowadzić do odrywania się ze ścianek rurociągów osadów i pojawiania się ich w wodzie. Jest to wspólny problem wszystkich dostawców wody. Ponawiamy zatem prośbę, by każdy taki przypadek zgłaszać bezpośrednio naszym służbom pod numerami telefonów: 61 8 145 743, 609 409 699 lub e-mailem: info@puk.com.pl, w celu weryfikacji gdzie leży przyczyna pogorszonej jakości wody: instalacja w budynku, przyłącze lub sieć. Do każdego zgłoszenia staramy się podchodzić indywidualnie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.

 

Stacja Uzdatniania Wody, Rokietnica, ul. Szkolna

 

Stacja Uzdatniania Wody, Rokietnica, ul. Szkolna

 Wróć
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351
Dane kontaktowe
Biuro Obsługi Klienta
61 8 145 743
Zgłaszanie awarii wod.-kan. CAŁODOBOWO
502 664 658
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Wyślij e-mail
info@puk.com.pl
AWARIE - WODA I KANALIZACJA
502 664 658
61 8 145 351


AWARIE - KANALIZACJA - (7:00 - 23:00)
509 951 954
LOGO 
							Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych W Rokietnicy
Gospodarka wodna
Gospodarka ściekowa
Utrzymanie Porządku i Konserwacja Zieleni
Aktualności
Dla klienta
Kontakt


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6 ; 62 - 090 Rokietnica Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
Gospodarka Odpadami, Gospodarka Wodna, Gospodarka Ściekowa, Utrzymanie Porządku.PUK Bytkowo Gmina Rokietnica
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.- Polityka Prywatności